SEO/SEM页面制作优化实战平台

电子商务专业

 • 各小组之间围绕特定主题进行页面设计,优化,制作
 • 各班级之间围绕不同主题进行页面设计,优化,制作
 • 各小组发布的页面,其他小组,其他班级成员均可看到
 • 各小组只能看到自己小组账号内的媒体信息
 • 各小组可以看到其他小组页面进展情况,但不能编辑

本周之星☆  

1610-旅游

 • 1610-1 组长:庞小波 3% 3%
 • 1610-2 组长:柴运 2% 2%
 • 1610-3组长:李越 10% 10%
 • 1610-4 组长:卢亚飞 2% 2%
 • 1610-5组长:王涛 2% 2%
 • 1610-6 组长:顾卫祥 30% 30%
 • 1610-7 组长:杨拴龙 2% 2%
 • 1610-8组长:黄翰峰 2% 2%

1606-旅游

 • 1606-1史致远 70% 70%
 • 1606-2 余承阳 2% 2%
 • 1606-3 杨琦 2% 2%
 • 1606-4 赵泽楠 2% 2%
 • 1606-5 张嘉豪 2% 2%
 • 1606-6 汤振华 2% 2%
 • 1606-7 朱玉山 2% 2%
 • 1606-8 段文浩 2% 2%

1609-电子

 • 1609-1 组长:杨涛 6% 6%
 • 1609-2 组长:张宇恒 50% 50%
 • 1609-3组长:何通 2% 2%
 • 1609-4 组长:雷力 2% 2%
 • 1609-5组长:王钧民 2% 2%
 • 1609-6 组长:冯黎明 2% 2%
 • 1609-7 组长:李芙蓉 2% 2%
 • 1609-8 组长:杨童 2% 2%

1607-游戏

 • 1607-1 赵家祥 2% 2%
 • 1607-2 蔡世杰 2% 2%
 • 1607-3 童壮壮 2% 2%
 • 1607-4 杨英华 2% 2%
 • 1607-5 齐博渊 2% 2%
 • 1607-6 杨焦帅 2% 2%
 • 1607-7 霍嘉豪 2% 2%
 • 1607-8 杨天宇 2% 2%
 • 1607-9 程何秋怡 2% 2%

1605-服装

 • 1605-1吕晨曦 30% 30%
 • 1605-2 周飞杰 2% 2%
 • 1605-3 魏洋洋 20% 20%
 • 1605-4 李康璇 2% 2%
 • 1605-5屈航 2% 2%
 • 1605-6 李文华 2% 2%
 • 1605-7 薛磊 2% 2%
 • 1605-8 朱钊永 5% 5%

1608-餐饮

 • 1608-1张凯 3% 3%
 • 1608-2 陈帅阳 2% 2%
 • 1608-3 赵晓天 49% 49%
 • 1608-4 兀宇迪 2% 2%
 • 1608-5薛翔云 2% 2%
 • 1608-6 高伟 8% 8%
 • 1608-7 梅梦琳 2% 2%
 • 1608-8 冯斌 2% 2%

1604-日用品

 • 1604-1丁卓 3% 3%
 • 1604-2 刘昊渊 2% 2%
 • 1604-3 文剑辉 2% 2%
 • 1604-4 罗刚 46% 46%
 • 1604-5 豆腾飞 2% 2%
 • 1604-6 杨洋 2% 2%
 • 1604-7 齐泽政 2% 2%
 • 1604-8 赵桓锐 2% 2%